Logo

Podmínky kurzů a obchodní podmínky

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT

REKVALIFIKAČNÍ KURZY, PROFESNÍ KURZY a PROFESNÍ ZKOUŠKY: Přihlásit do kurzu se může každý, kdo dosáhl 16 ti let a ukončil minimálně základní vzdělání. Do kurzu se mohou přihlásit také cizinci, kteří mluví českým jazykem, kurz probíhá vždy v českém jazyce. Na začátku každého kurzu se přihlášený student rozhoduje o typu a formě studia (rekvalifikační kurz/profesní kurz – oba typy jsou ukončeny profesní zkouškou). Zákon nestanovuje povinnost studovat v rekvalifikčním kurzu, ale složit profesní zkoušku, jak se na profesní zkoušku student připraví, je jeho volba. Forma studia je závazně stanovena na první hodině kurzu (e-mail k přihlášení do kurzu je pouze informativního charakteru).

Rekvalifikační kurz – kurz prezenční o hodinové dotaci podle MŠMT, ukončený profesní zkouškou NSK

Profesní kurz – kurz s kombinovanou formou studia prezenční a dálkový, který připravuje k profesní zkoušce v příslušném oboru, ukončený profesní zkouškou NSK

Podle aktuálně platného zákona nezáleží na formě studia, kterou zvolíte, ale na úspěšném složení PROFESNÍ ZKOUŠKY (po úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění bez odpovědného zástupce – garanta).

ODBORNÉ KURZY PRO PROFESIONÁLY: Přihlásit se může pouze absolvent rekvalifikačního kurzu, vzdělávacího programu, odborné školy nebo profesní zkoušky. Tyto kurzy nejsou určeny pro laickou veřejnost.

JAK SE PŘIHLÁSIT

1, Vybráním kurzu na příslušné stránce nabídky a vyplnění kontaktních údajů

NEBO

2, Zaslání e-mailu na bartova@beautyakademie.cz, který bude obsahovat jméno a příjmení, telefonní kontakt a vybraný kurz (název kurzu, typ kurzu a začátek kurzu)

Na základě zapsané přihlášky Vám budou zaslány podrobné informace o kurzu a podmínky úhrady registračního poplatku,  50% ceny kurzu je splatno do 14 dní po přihlášení, nejpozději však 5 dní před začátkem kurzu, dalších  50% ceny kurzu je splatno do 14 dní od začátku kurzu, popř. dle dohody. Pokud požadujete vystavit fakturu na firmu, prosím informujte nás o fakturačních údajích nejpozději do 1 týdne od úhrady zálohy. Storno podmínky se řídí obchodními podmínkami níže, prosím, důkladně si je prostudujte před přihlášením na kurz.

Zápis na kurz je uskutečněn a místo rezervováno až po zaplacení zálohy!

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 608 117 626 nebo emailu: info@beautykoncept.cz, kde Vám rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Co je rekvalifikační kurz? Způsob získání nové odbornosti nebo rozšíření stávající. Rekvalifikační kurz je schválen Ministerstvem školství a podle nového zákona musí být jeho součástí PROFESNÍ ZKOUŠKA. Bez této zkoušky není možné žádat o vydání živnostenského listu a profesi vykonávat. Všechny naše rekvalifikační kurzy jsou ukončeny profesní zkouškou v příslušném oboru a profesní zkouška je v ceně rekvalifikačního kurzu.

Co je to profesní zkouška? Ověření znalostí a dovedností podle Národní soustavy kvalifikací. Profesní zkouška opravňuje absolventa k vydání živnostenského listu BEZ GARANTA (odpovědného zástupce) ihned po složení zkoušky. Více informací naleznete na www.narodnikvalifikace.cz. Zkouška probíhá podle tzv. hodnotících standardů NSK. Student profesních i rekvalifikačních kurzů se může přihlásit k profesní zkoušce během konání profesního nebo rekvalifikačního kurzu (úspěšné nebo neúspěšné složení profesní zkoušky nemá vliv na podmínky absolvování vybraného typu kurzu). Pokud student na první vyučovací hodině potvrdil volbu typu kurzu – REKVALIFIKAČNÍ, tak je povinen se přihlásit na další učební bloky, tak aby byla splněna časová dotace podle MŠMT (300 hodin u kosmetiky a 150 hodin u pedikúry), a to formou zápisu na e-mail:info@beautykoncept.cz nebo písemně na provozovně provozovatele (zápis dalších učebních bloků  není prováděn automaticky). Pokud se student rekvalifikačního kurzu nezapíše na další učební bloky (nejpozději do 14 dní ode dne konání profesní zkoušky), tak je automaticky přeřazen do profesního kurzu, ! Tato změna nemá vliv na cenu kurzu!!!

Musím absolvovat rekvalifikační kurz? Pokud máte znalosti a dovednosti ke složení profesní zkoušky příslušné kvalifikace (např. máte vzdělání v oboru, ale nemáte závěrečnou zkoušku, pracujete v daném oboru, ale nemáte doklad o vzdělání atd.), tak rekvalifikační kurz nemusíte absolvovat, ale skládáte pouze profesní zkoušku. Upozorňujeme ale, že Úřad práce hradí pouze rekvalifikační kurzy, nehradí samostatné profesní zkoušky.

Mohu si nechat kurz proplatit Úřadem práce? Ano, je možné se domluvit s Úřadem práce, který může rekvalifikační kurzy proplatit. O toto proplacení je však nutno Úřad práce požádat minimálně 60 dní před začátkem kurzu. V tomto případě si nejdříve vyberte typ kurz a začátek kurzu (na našich stránkách – Akreditované kurzy), poté se domluvte na ÚP, zda máte nárok na úhradu ÚP a pokud jste domluveni s ÚP, máte 2 možnosti, jak se na náš kurz přihlásit. 1. možnost – přímo v systému ÚP, kde jsme vedeni jako Beauty koncept s.r.o. – pro kurzy v Praze a Derma Institut s.r.o. – pro kurzy v Hradci Králové. Najdete si daný kurz a termín, zaregistrujete se a my se Vám do 3 dnů ozveme. Potvrdíme Vám, zda máme na tomto kurzu místo a pošleme podrobné informace. 2. možnost – na našem webu si najdete kurz a termín, vyplníte registrační formulář a do 3 dnů Vám přijde email od pí. Frýbert (bartova@beautyakademie.cz), kde budete mít základní informace ke kurzu. Při potvrzení účasti uveďte, že chcete žádat o úhradu kurzu ÚP a spolu s potvrzením napište do emailu ID datové schránky ÚP a kontaktní osobu, kde o příspěvek žádáte. My Vám potvrdíme, zda pro Vás máme v tomto termínu místo a pokud ano, zašleme Potvrzení o ceně a délce kurzu, spolu s Akreditací, na Úřad práce datovou zprávou. Pro obě možnosti ale platí, že z důvodu vysokého zájmu o naše Akreditované kurzy si nelze rezervovat místo. Počet míst je kapacitně omezen. Závazná rezervace je potvrzena po doručení potvrzení od Úřadu práce o schválení kurzu. Potvrzení nám dodáte Vy emailem nebo ÚP datovou schránkou. Upozorňujeme, že kapacita studentů, kterým hradí kurz Úřad práce je omezena. Na přijetí do kurzu neexistuje právní nárok.

Jaké potřebuji vzdělání pro přihlášení na rekvalifikační kurz, profesní kurz nebo profesní zkoušku? Potřebujete pouze základní vzdělání.

Upozorňujeme, že kurzy Beauty akademie nejsou určeny pro lektory dalších kosmetických škol.

Pokud máte dotazy, jsme Vám k dispozici na tel. 608 117 626 nebo emailu: info@beautykoncept.cz.

Smluvní podmínky pro pořádání kurzů a zkoušek z profesní kvalifikace

I. Smluvní strany 

Smluvními stranami jsou: 

 1. provozovatel: Beauty koncept s.r.o., Za Valem 6, 148 00 Praha 4, a IČO: 29129460 a Derma institut s.r.o., Za Valem 6, 148 00 Praha 4, a IČO: 07007540

      2. objednatel (osoba přihlášená na kurz, po zahájení kurzu účastník)

Objednatelem přihlášením na kurzy potvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami a tyto podmínky bude respektovat.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění je výuka rekvalifikačních, profesních, vzdělávacích a doplňkových kurzů a dále provádění zkoušek profesní kvalifikace .
 2. Provozovatel se zavazuje zajistit rekvalifikační kurz nebo jiný kurz dle nabídky provozovatele v souladu s potvrzenou přihláškou objednatele při naplnění minimálního počtu  osob na kurz a na základě včasné úhrady kurzovného a umožnit objednateli účast na takovém kurzu.
 3. Objednatel je povinen se seznámit s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu, zkoušek a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu na stránkách.
 4. Vyplněním přihlášky na kurz (elektronicky prostřednictvím objednávkového systému, emailem nebo osobně přímo ve školícím středisku(po předchozí dohodě)) objednatel nemá právo na změnu výše uvedeného dle svých potřeb a požadavků. Uhrazením zálohy na kurz souhlasí objednatel s těmito obchodními podmínkami.
 5. Objednatel se zavazuje včas uhradit provozovateli celou cenu za účast na kurzu („kurzovné“) podle aktuálního ceníku a pokynů provozovatele. Místo na kurzu je závazně rezervováno až po úhradě rezervačního poplatku podle pokynů provozovatele. Pokud není rezervační poplatek uhrazen do doby uvedené v pokynech provozovatele, nevzniká objednateli nárok na závaznou rezervaci. Objednané místo je poté uvolněno dalšímu zájemci. Pokud si přejete vystavit fakturu na firmu, sdělte nám fakturační údaje nejpozději do 7 dní od zaplacení první zálohy. Později již není možno fakturu za kurz měnit. 
 6. Počet účastníků kurzu pro jejich realizaci činí minimálně 2 osoby (neplatí v případě individuálních kurzů). V případě zrušení kurzu z důvodu nedostatku účastníků je účastníkům nabídnut náhradní termín.

III. Vznik smluvního vztahu

 1. Objednávku účasti na kurzu lze učinit elektronicky, prostřednictvím objednávkového systému (přihláška na kurz) na www.beautyakademie.cz.
 2. Po zadání objednávky prostřednictvím objednávkového systému na internetových stránkách provozovatele je zaevidování přihlášky potvrzeno obratem(nejpozději do 3 pracovních dní). Podrobné informace jsou odeslány do 3 pracovních dní od doručení zájmu o kurz na email objednatele, který je uveden v přihlášce. Potvrzení objednávky obsahuje výzvu k úhradě kurzu s údaji k provedení platby kurzovného a výzvu k potvrzení zájmu o kurz. Bez potvrzení závazného zájmu a včasného zaplacení registračního poplatku do termínu splatnosti, který je uveden v potvrzovacím emailu, není místo na kurzu závazně rezervováno.
 3. V případě žádosti o uhrazení Úřadem práce je nezbytné mít žádost schválenu minimálně 30 dní měsíc před začátkem kurzu a zaslat Potvrzení o schválení kurzu. Pokud není žádost Úřadem práce schválena minimálně měsíc před začátkem kurzu, je místo na kurzu možné dále rezervovat pouze úhradou rezervačního poplatku uchazečem. Žádáme uchazeče o kurz, které žádají o úhradu Úřadem práce, aby žádali s dostatečným předstihem. Úřad práce má na schválení až 30 dní, proto doporučujeme žádat minimálně 60 dní před začátkem kurzu. Účastník kurzu, kterému hradí kurz ÚŘAD PRÁCE se zavazuje uhradit kurz podle těchto obchodních podmínek, pokud kurz přeruší a Úřad práce kurz neproplatí, sám ze svých zdrojů.
 4. Smluvní vztah mezi provozovatelem a objednatelem (dále „smlouva“) nabývá účinnosti, nevyplývá-li z e-mailové nebo jiné písemné komunikace jinak, potvrzením zájmu odpovědí na e-mail s informacemi kurz a současně okamžikem úhrady peněz na účet provozovatele a to za podmínek upravených těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů, není-li sjednáno písemně jinak. Písemná smlouva se neuzavírá, podmínky smluvního vztahu jsou určeny těmito smluvními podmínkami a objednatel s těmito smluvními podmínkami uhrazením zálohy za kurz souhlasí.
 5. Úhradou kurzu (uhrazením první zálohy) objednatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Smluvními podmínkami pro pořádání kurzů a objednatel je se seznámen s učebním plánem kurzu, nebo zkoušek, popisem kurzu a dalšími informacemi týkajících se osnov, výuky na kurzu a vybavení kurzu, uvedených u každého konkrétního kurzu.

IV. Cena – kurzovné

 1. Cena kurzu je vždy uvedena u jednotlivých kurzů, na které se objednatel odesláním vyplněné přihlášky přihlašuje.
 2. Objednatel se zavazuje uhradit provozovateli kurzovné ve výši stanovené v nabídce provozovatele zveřejněné na těchto webových stránkách , které je platné v době učinění objednávky objednatelem.
 3. Pokud má objednavatel dohodu s úřadem práce bude kurzovné hrazeno Úřadem práce. V tomto případě je objednatel povinnen doručit smlouvu provozovateli nejpozději 30 dní před začátkem kurzu. Pokud nebude kurz uhrazen Úřadem práce, je povinen uhradit cenu kurzovného student a to nejpozději do 30 dní od výzvy zaslané provozovatelem kurzu. Po ukončení kurzu je účastník kurzu povinen doručit Osvědčení o profesní zkoušce a Potvrzení o složení závěrečné zkoušky na příslušný Úřad práce.
 4. V případě neuhrazení určeného kurzovného (záloha na kurz) nenabývá smlouva účinnosti.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit kurzovné (zálohu na kurz) bezhotovostním převodem na účet provozovatele v souladu s pokyny provozovatele uvedenými v potvrzení objednávky. 
 6. Není-li kurzovné uhrazeno provozovateli řádně a včas, nevznikají zákazníkovi ani příjemci služeb jakákoli práva ze smlouvy. V takovém případě je provozovatel oprávněn odmítnout zákazníkovi účast na kurzu.
 7. Vyplněním a odesláním přihlášky je objednatel zařazen do evidence zájemců, místo na kurzu se rezervuje až po zaplacení kurzovného (zálohy). Pokud si přejete vystavit fakturu na firmu, sdělte nám fakturační údaje nejpozději do 7 dní od zaplacení první zálohy. Později již není možno fakturu za kurz měnit.
 8. V případě, že se objednatel (účastník kurzu) neúčastní objednaného kurzu, na který byla zaplacena záloha (celá kupní cena) nebo ukončí kurz předčasně , je povinen uhradit celou částku za objednaný kurz, a to nejpozději do doby splatnosti. Počet míst na kurzu je limitován a případné nenastoupení na kurz nebo přerušení kurzu studenta neumožňuje obsazení místa náhradníkem. Předčasně ukončení kurzu ze strany objednatele nemá vliv na povinnost uhradit celou částku objednaného kurzu. Kurz je po dohodě možné přerušit maximálně na 6 měsíců. Žádost o přerušení je možno podat pouze při dodání lékařského potvrzení na e-mail:bartova@beautyakademie.cz, popř. s dalších závažných důvodů, a to nejpozději 7 dní od přerušení kurzu. 
 9. V případě uplatňování slev na kurzy (např. plynoucích z účasti na rekvalifikačních kurzech ve výši 10%) je povinen tyto slevy uplatnit zájemce o kurz nejpozději při přihlášení na kurz. Později nelze tuto slevu akceptovat.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu jsou povinni po dobu konání kurzu dodržovat pokyny provozovatele a jeho lektora.
 2. Účastník kurzu je povinen dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání kurzu. Nedostavením na kurz nevzniká nárok na náhradu učebních lekcí ani vrácení kurzovného. Náhrady učebních bloků v jiném termínu jsou možné pouze v případě dlouhodobé nemoci, v tomto případě musí účastník kurzu dodat lékařské potvrzení a to nejpozději do 14 dní od prvního učebního bloku, na kterém nebyl přítomen, a to na e-mail: bartova@beautyakademie.cz.
 3. Účastníci kurzu  jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 4. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky, kteří porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví či pokyny lektora a ty, u kterých lze důvodně předpokládat, že jsou pod vlivem drog nebo omamných látek. V takovém případě nemá účastník kurzu nárok na vrácení kurzovného ani jeho části. Případné vyloučení lektorem kurzu je nezbytné oznámit účastníkovi e-mailem nebo písemně.
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníka/y, kteří svým nevhodným chováním narušují průběh výuky, neplní pokyny lektora a nespolupracují při výuce . Takový účastník bude vyzván nejdříve k nápravě ústně, po opakovaném narušování výuky, nebo nerespektování požadavků lektora bude upozorněn písemně a následně při dalším porušování z kurzu vyloučen, bez nároku na vrácení kurzovného nebo jeho části.
 6. Účastník kurzu prohlašuje, že je, stejně jako příjemce služby, zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování kurzu. Pokud je účast na kurzu podmíněna předložením zdravotního průkazu musí si ho objednavatel nechat před nástupem do kurzu vystavit u svého obvodního lékaře.
 7. Účastník kurzu či příjemce služby je povinen před zahájením kurzu informovat lektora o případných zdravotních omezeních (alergie apod.), kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu. Účastník rekvalifikačních kurzů je povinnen předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vybrané profese, a to nejpozději při prvním učebním bloku kurzu.
 8. Účastník kurzu je povinen strpět práci ostatních účastníků na jeho osobě. Účastník kurzu nesmí během trvání kurzu podstoupit estetická ošetření, která by mu znemožnovala aktivní účast na kurzech v roli studenta nebo modelu (zakázány jsou zejména čerstvé výplně a botoxy (1 měsíc), permanentní make-up, tetování, prodloužené řasy atd. Takovéto omezení je důvodem pro vyloučení z kurzu bez náhrady.
 9. Provozovatel neručí za věci účastníků kurzu či příjemce služby přinesené do provozovny nebo na jiné místo konání akce pořádané provozovatelem.
 10. Provozovatel kurzu se zavazuje vést kurz dle jeho popisu poskytnout objednatelům kurzu  pracovní pomůcky a přístroje a vše potřebné k výuce daného konkrétního kurzu, není-li podmínkách kurzu uvedeno jinak, o ukončení kurzu vystavit  a předat absolventům kurzů certifikáty, nebo osvědčení o účasti v kurzu, v případě zkoušky osvědčení o absolvování zkoušek.
 11. Provozovatel kurzu obeznámí účastníky kurzu s pravidly bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy a zvláště upozorní na nutnost dbát na bezpečnost a ochranu zdraví ostatních účastníků kurzu.
 12. Provozovatel kurzu zabezpečí možnost přístupu do výukových prostor všem účastníkům kurzu 10 minut před zahájením kurzu.
 13. Výuka rekvalifikačních kurzů a profesních kurzů směřuje k přípravě pro zkoušky z profesní kvalifikace. Rekvalifikační kurzy jsou akreditované Ministerstvem školství. Obsah kurzu je stanoven popisem kurzu na těchto webových stránkách.
 14. Konání zkoušek z profesní kvalifikace je dáno podmínkami Ministerstva zdravotnictví.
 15. Účastníci kurzu nemají oprávnění propagovat před dalšími studenty kurzu v době konání kurzu jiné služby nebo produkty než produkty schválené Derma institut s.r.o. a to pod pokutou 50.000 Kč.
 16. Účastníci kurzů pracují vzájemně na sobě. Zdržte se prosím během kurzů aplikací výplní, permanentního make-upu a dalších kosmetických ošetření. V případě, že některé z výše uvedených ošetření během kurzu podstoupíte, tak stěžujete organizaci kurzů a v případě, že nemůžete být modelem pro další studentky, tak Vám mohou být účtovány další poplatky. Pro Váš další profesní život je nezbytné se nejen naučit všechny nezbytné postupy, ale také si ošetření vyzkoušet na sobě, abyste svým budoucím klientkám mohly poskytnout informace. Na kurzech pracujete s kosmetickou značkou www.dermabeauty.cz, která má požadované certifikace zdravotní nezávadnosti.
 17. Účastník kurzu se účastní objednaných učebních bloků, které jsou vypsány pro konkrétní typ kurzu. Pokud se se nemůže učebního bloku účastnit, tak je nezbytné zaslat omluvenku nejpozději do začátku konání příslušné lekce kurzu na telefonní číslo uvedené v důležitých informacích, které dostává na prvním učebním bloku.
 18. Přihlášky na profesní zkoušky nebo případné změny probíhají nejpozději  do 14 dní před plánovaným ukončením kurzu, kdy je studentovi zaslán e-mail s informacemi o konání profesní zkoušky. Termín profesní zkoušky je nezbytné potvrdit odpovědí na příslušný e-mail. Pokud student termín nepotvrdí, tak nebude přihlášen na MZ a zkoušku nemůže konat. Pokud student nepožádá o změnu termínu zkoušky na e-mail:info@beautykoncept.cz nejpozději do 14 dní před plánovaným  ukončením kurzu, tak mu zaniká nárok na profesní zkoušku v ceně kurzu. Pokud bude mít student zájem se na profesní zkoušku přihlásit později, tak je stanoven poplatek 3.000 Kč za náhradní termín profesní zkoušky. Cena náhradního termínu zkoušky musí být uhrazena nejpozději 7 dní před dnem konáním profesní zkoušky.

VI. Zrušení kurzu ze strany provozovatele a zrušení účasti na kurzu objednavatelem

 1. Provozovatel je oprávněn, s čímž objednatel souhlasí, kdykoliv zrušit konání kurzu a to zejména v těchto případech:
  1. kurz není obsazen minimálně dvěma osobami;
  2. lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiného závažného důvodu zajistit vedení kurzu
  3. konání kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně, vyšší moc). V případě vyšší moci (epidemie, vichřice, nouzový stav vyhlášený úřady České republiky atd.)
 2. V případě, že ze strany provozovatele kurzu dojte ke změně termínu kurzu, nebo zrušení kurzu z důvodu neobsazenosti kurzu podle těchto podmínek, je provozovatel povinen objednavateli nabídnout nový termín. V případě nenabídnutí nového termínu kurzu provozovatel navrátí plnou částku  kurzovného objednateli. V případě zrušení termínu kurzu ze strany provozovatele kurzu z důvodu závažné překážky, např. havárie v provozovně, nemoc lektora atd. nebo z důvodu tzv. vyšší moci (např. epidemie, vichřice, vyhlášení nouzového stavu apod.) nabídne provozovatel objednateli kurzu náhradní termín kurzu.V tomto případě nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného. V případě tzv. vyšší moci (např. epidemie, vyhlášení nouzového stavu atd.) je provozovatel oprávněn nahradit teoretické okruhy online – distanční formou. V případě tohoto způsobu výuky je objednatel povinen si vyzvednout studijní materiály na provozovně provozovatele v předem určených termínech před začátkem kurzu. O změně časové nebo organizační bude objednatel informován e-mailem.
 3. Objednatel, či příjemce služby může svou účast na odborném kurzu zrušit, případně přehlásit na jiný termín, nejpozději 1 měsíc před termínem konání kurzu a to e-mailem na e-mail:bartova@beautyakademie.cz. U profesních a rekvalifikačních kurzů lze žádat o změnu rozšíření kurzu (odborného kurzu) nejpozději 1 měsíc před začátkem profesního nebo rekvalifikačního kurzu. Vybraný typ rozšíření kurzu je závazný. Kurzy v rozšíření rekvalifikačních  a profesních kurzů lze měnit po dohodě za jiné kurzy (vždy tak musí být učiněno 1 měsíc před konáním rozšířeného kurzu). Za kurzy v rozšíření rekvalifikačního (profesního kurzu) se při zrušení kurzu objednatelem úhrada nevrací (lze měnit termín na žádost minimálně 1 měsíc před konáním odborného kurzu z rozšíření), kurzy z rozšíření nejsou samostatnými kurzy, ale jsou zahrnuty se zvýhodněním v ceně rekvalifikačního (profesního kurzu).
 4. V případě, že objednatel nemůže na odborný kurz nastoupit ze zdravotních důvodů a předloží kopii dokladu od lékaře, a to vždy nejpozději do 1 týdne od začátku konání kurzu na e-mail: bartova@beautyakademie.cz, může si zvolit náhradní termín objednaného kurzu, nebo jiný kurz, nejdéle do 1 roku od data podání přihlášky, případně přenechat účast na kurzu jinému účastníkovi. Účastníkovi (objednateli) nevzniká nárok na vrácení ceny kurzovného. 
 5. Při stornováním přihlášky ze strany objednatele později než 30 dní před začátkem konání kurzu účtuje provozovatel následující poplatky: stornování v termínu více než 29 dní před zahájením kurzu: 20 % z ceny kurzu, stornování v termínu 10-28 dní před zahájením kurzu: 50 % z ceny kurzu, stornování v termínu pod 10 dní před zahájením kurzu: 70 % z ceny kurzu. Částka po odečtení storno poplatků podle smluvních podmínek bude vrácena na účet objednatele do 30 dní potvrzení storna kurzu.
 6.  Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 7. Je možné objednat na kurz místo objednatele náhradní osobu, v tomto případě se cena kompenzuje (převede se na nového objednatele). Tuto skutečnost je povinen objednatel sdělit provozovateli písemně.
 8. Nedostaví-li se objednatel kurzu či příjemce služby bez omluvy (omluvu je nutné zaslat nejpozději do 7 pracovních dní od absence a dodat lékařské potvrzení na e-mail: bartova@beautyakademie.cz) a nezruší účast na kurzu podle bodu 4 nebo 5, VI odstavce, tak je plnění považováno za vyčerpané a objednateli neplyne nárok na náhradní plnění a vrácení rezervačního poplatku (ceny kurzovného). Při zrušení kurzu ze strany objednatele a zrušení účasti na kurzu dle výše uvedených smluvních podmínek pro pořádání kurzů, je provozovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek v plné výši kurzovného – ceny za kurz, na který mu vzniká nárok v této paušální částce. Storno poplatek představuje paušální plnění včetně případné náhrady škody bez přímé souvislosti s jakoukoliv službou poskytovanou za protiplnění.
 9. Od smlouvy může objednatel odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v těchto Smluvních podmínkách pro pořádání kurzů a za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.
 10. Typ dlouhodobých kurzů (profesní/rekvalifikační) a počet výukových hodin na dlouhodobých kurzech (profesních a rekvalifikačních) je stanoven v e-mailu, který student obdrží po zápisu společně s údaji k platbě a uhrazením zálohy se student závazně zapisuje na tento typ kurzu . Počet výukových hodin je stanoven typem kurzu a datum ukončení kurzu je stanoven v e-mailu, který obdrží student po zápisu. Pokud student nejpozději na první vyučovací hodině potvrdil volbu typu kurzu – REKVALIFIKAČNÍ, tak je povinen se přihlásit na další učební bloky v rámci individuálních kurzů, tak aby byla splněna časová dotace podle MŠMT (300 hodin u kosmetiky a 200 hodin u pedikúry), a to formou zápisu na e-mail:info@beautykoncept.cz nebo písemně na provozovně provozovatele (zápis dalších učebních bloků  není prováděn automaticky). Pokud nejpozději do 14 dní po začátku kurzu nepodal přihlášku na typ kurzu “rekvalifikační”, tak zůstává studentem profesního kurzu. Tato případná změna nemá vliv na cenu zaplacení smluvní kurzu!!!.
 11. Odstoupení od smlouvy objednatelem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Občanský zákoník a nedotýká se práva na zaplacení smluvní pokuty (storno poplatků), popř. ceny kurzu, pokud nebyla účast zrušena podle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.

VII. Reklamace  – reklamační protokol a reklamační řád, mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že má účastník kurzu dotazy nebo připomínky k plnění kurzu ze strany provozovatele, je povinen o tomto informovat provozovatele písemně na emailu info@beautykoncept.cz a včas, „bez zbytečného odkladu“ a vyžádat si případné vysvětlení, nebo nápravu. Na jakékoliv reklamace bez předchozího postupu a zejména až v době, blížící se ukončení kurzu nebo po složení profesní zkoušky, nebude brán ze strany provozovatele zřetel. Za reklamaci nelze považovat ústní vyjádření, reklamaci je nezbytné poslat písemně e-mailem na e-mail info@beautykoncept.cz, popř. poštou na adresu níže uvedenou.
 2. Důvodem reklamace nemohou být používané studijní materiály, skutečnost, že v kurzu byl vyměněn lektor, a časová dispozice výuky. Důvodem reklamace také nemohou být skutečnosti, které byly studentovi známé před vznikem smluvního vztahu, např. místo výuky, cena za výuku a podobně.
 3. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, dodavatel zajistí nápravu vad na vlastní náklady.
 4. REKLAMAČNÍ PROTOKOL – prosím do e-mailu uveďte vždy Vaše jméno  a příjmení, kurz, kterého se reklamace týká, znění reklamace, požadovaný způsob řešení reklamace, datum reklamace, adresu, na kterou si  přejete zaslat vyjádření k reklamaci. Reklamaci zašlete na e-mail:info@beautykoncept.cz, ve výjimečných případech poštou na adresu Beauty koncept s.r.o., Antala Staška 25, Praha 4, 14200. Vaše reklamace bude vyřízena  nejpozději do 30  dní.
 5. Mimosoudní řešení sporů je možno uplatnit u České obchodní inspekce na www.coi.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré texty, ilustrace, grafika a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách a dalších, prezentované na kurzech podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele.
 2. Účastník účastí na kurzu souhlasí s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace a zveřejňováním k marketingovým účelům provozovatele. Pokud účastník kurzu s tímto pořizováním a zveřejňováním nesouhlasí písemně požádá o nepořizování a nezveřejňování zvukové a obrazové dokumentace před zahájením kurzu na adrese Beauty koncept, Antala Staška 25, Praha 4 a na adrese Beauty koncept, Třída Karla IV. 1224, Hradec Králové
 3. Na kurzech je zakázáno fotit, pořizovat jakékoli video nebo audio nahrávky.
 4. Fotografie použité v informačních a marketingových materiálech jsou pouze informační a mohou se ve skutečnosti lišit.
 5. Objednatel či příjemce služby je povinen neprodleně oznámit provozovateli jakékoliv změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí obecně platnými právními předpisy v platném znění.
 7. V případě jakéhokoliv dotazu k výše uvedenému textu kontaktujte prosím provozovatele.
 8. Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu tzv. oprávněného zájmu a zákonné povinnosti. Osobní údaje jsou uchovávány na provozovně provozovatele a chráněny proti zneužití.
 9. Veškerou korespondenci je nezbytné zasílat na e-mail: info@beautykoncept.cz nebo datovou schránkou nebo na korespondenční adresu Beauty koncept s.r.o., Antala Staška 25, Praha 4, 14200. Korespondenci zasílejte vždy na jméno společnosti.

Tyto obchodní podmínky platí do odvolání od 1.1.2023.

Za provozovatele: Ing. Monika Kubová Dvořáková, jednatelka společnosti, tel. 608 040 015