Logo

Učebny a lektoři

KOSMETICKÁ ŠKOLA BEAUTY AKADEMIE

 • 18 letá historie vzdělávacího centra
 • vyučují lektoři, které jsou autorizovanou osobou Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví a mají minimálně 10 letou prokazatelnou praxi v příslušném oboru
 • klademe důraz na praxi – až 80% přípravy tvoří praxe
 • máme vlastní prostorové a materiální vybavení v Praze a Hradci Králové
 • lektorky se věnují výhradně studentkám
 • nabízíme rekvalifikační kurzy MŠMT a profesní zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací pro obory kosmetika, vizážistika, pedikúra a manikúra
 • jsme největším vzdělávacím centrem pro profesionály v oboru kosmetika v oblasti odborných a specializovaných kurzů pro profesionály

V rámci kurzů nabízíme konzultace i po absolvování rekvalifikačních kurzů. Cílem našich kurzů a seminářů je poskytnout profesionálům široké spektrum znalostí, jak v teoretické, tak praktické rovině. Vždy klademe velký důraz na praktickou aplikace nabytých znalostí. Rekvalifikačním kurzem v Beauty akademii Vaše cesta začíná, jsme Vám k dispozici během Vašeho dalšího profesního života.

Jaké materiální zázemí škola nabízí?

Všechny učebny jsou vybaveny polohovatelnými elektrickými lehátky a nastavitelnými profesionálními židlemi. V kosmetické škole naleznete několik místností podle typu studia. Při práci používáme videoprojekci a nejmodernější výukové techniky. Studentky získávají také videomateriály, skripta, pracovní sešity a další materiály. Studentky mají možnost využít také speciálních 3D figurín pro trénink dovedností. Vše, včetně spotřebovaného materiálu, je zahrnuto v ceně kurzu, modelky nic neplatí. Lektorky jsou Vám k dispozici i po ukončení kurzu k profesionálním konzultacím.

Z nabídky našich kurzů si můžete vybrat rekvalifikační kurzy zakončené zkouškou profesní kvalifikace NSK, profesní kurzy zvyšování kvalifikace nebo zájmové semináře.  Nabízíme také kurzy obchodních a marketingových dovedností. Nabídku jednotlivých kurzů naleznete v jednotlivých sekcích. Naše školící centra naleznete v Praze a Hradci Králové.

Naším cílem je poskytnout zájemcům o obor způsob vzdělávání, který je osvčitelný v praxi a díky němuž získají znalosti a dovednosti důležité pro uplatnění ve vybraném oboru. Nabízíme skupinové, individuální a dálkové kurzy.  Pro firmy nabízíme zaměstnanecká školení na míru.

GARANTI a LEKTOŘI VZDĚLÁVÁNÍ BEAUTY AKADEMIE

Garantem vzdělávacího centra je Ing. Monika Kubová Dvořáková, která je uznávanou specialistkou pro obor kosmetika a dermální přístrojová ošetření. Je členem předsednictva Asociace kosmetických oborů ČR. Je také členem pracovních skupin pro revizi profesních standardů NSK. Účastní se mezinárodních konferencí a veletrhů. Připravuje programy jednotlivých kurzů. Je autorkou programu Legislativa, marketing a reklama estetických center a osnov přístrojových kurzů. 

Absolvovala ekonomii na VŠE v Praze a obchodně právní vztahy na CEVRO INSTITUTU. Je garantem rekvalifikačních kurzů schválených Ministerstvem školství a autorizovanou osobou Ministerstva zdravotnictví. V oboru je uznávanou odbornicí již od roku 2005. Vytvořila a spolupracovala na několika vzdělávacích programech a studijních materiálech.

Specialistkou se zdravotním vzděláním a dermální specialistkou je Jitka Petirová, která v oboru působí od roku 2008. Je odborným garantem vzdělávacího centra v Hradci Králové. Účastní se zahraničních konferencí a veletrhů.

Je garantem rekvalifikačních kurzů schválených Ministerstvem školství a autorizovanou osobou Ministerstva zdravotnictví. Je zkušební komisařkou pro obor Kosmetička, Vizážistka. Zajišťuje odborný dohled nad kurzy Beauty akademie. Spolupodílela se na konceptu rekvalifikačních kurzů kosmetika.

Lektorky (autorizované osoby Ministerstva zdravotnictví)

Michaela Polanecká

Je profesionálem na svém místě. Vystudovala Střední odbornou školu ukončenou maturitou v oboru kosmetických služeb. V oboru kosmetika, manikúra, pedikúra aktivně působí více než 15 let. Její mnohaleté zkušenosti jsou zárukou získání odborných informací. Je autorizovanou osobou pro obor kosmetička, pedikúra a manikúra. Připravila pro Vás odborné kurzy Lash lifting, Liftingová masáž, Lymfatická masáž a kompletní depilační techniky.

Karolína Slavatová 

Je odbornou lektorkou a soustřeďuje se zejména na individuální kurzy pro kosmetičky. Vystudovala Střední odbornou školu ukončenou maturitou v oboru kosmetických služeb. V oboru kosmetika, manikúra, pedikúra aktivně působí více než 10 let. Její mnohaleté zkušenosti jsou zárukou získání odborných informací. Je autorizovanou osobou pro obor kosmetička, pedikúra a manikúra. Připravila pro Vás odborné kurzy Specialista pro dokonalé obočí (BROW SPECIALIST).

Šárka Kurczová

Je uznávanou vizážistkou a make up artistkou. Make-up od ní znamená mistrovskou práci a je vyhledávanou odbornicí v oboru vizážistiky. Podílí na tvorbě osob vzdělávacího centra. Připravuje pro Vás kurzy zaměřené na řasy, obočí, laminaci řas a na líčení a vizážistiku pro profesionální služby. Je autorizovanou osobou Ministerstva zdravotnictví pro obor vizážistka.

Odborné lektorky kosmetické školy:

 • Mgr. Valentyna Kudybyn (kosmetika)
 • Bc. Linda Kubová (specialistka pro teorii kůže, odchylky a vady pleti, analýza pleti)
 • Veronika Novotná (kosmetika)
 • Lucie Šebková (pedikúra, manikúra)
 • Sabina Císařová (kosmetika)
 • Zuzana Brdová (kosmetika a zdravotní služby)
 • Bárbora Machutová (kosmetika)
 • Adéla Petirová (kosmetika, pedikúra)
 • Hanka Kadlecová (kosmetika, pedikúra)
 • Šárka Korbelová (pedikúra)
 • Anna Vejsová (vizážistika)