Logo

Akreditace školy

Beauty akademie je akreditovanou kosmetickou školou pro pořádání rekvalifikačních a profesních kurzů  pro obory Kosmetika, Vizážistika, Pedikúra a nehtová modeláž, Manikúra a nehtová modeláž podle Zákona 435/2004 Sb. v pozdějším znění a Vyhlášky 519/2004 Sb. v pozdějším znění. Rekvalifikační kurzy je možno proplatit přes Úřad práce.

Beauty akademie je autorizovanou osobou Ministerstva zdravotnictví pro pořádání profesních zkoušek pro obory Kosmetika, Vizážistika, Pedikérka a nehtová designérka, Manikérka a nehtová designérka, Tatér, Odborník na permanentní make up, piercér podle Národní soustavy kvalifikací. Absolvent získává OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ ZKOUŠCE podle zákona 179/2006 Sb.

rekvalifikacni kosmeticky kurz

Úspěšný absolvent rekvalifikačního kurzu nebo profesní zkoušky může ihned po sloužení zkoušky profesní kvalifikace požádat o živnostenské oprávnění bez dokládání praxe a vzdělání nebo garanta. Osvědčení o úplné profesní kvalifikace je platné v celé Evropské unii (je možno vydat tzv. Europass na vyžádání).

Všechny profesní kurzy a workshopy jsou vedeny autorizovanými osobami podle Národní soustavy kvalifikací. Po absolvování každého kurzu získáte Certifikát o absolvování kurzu podle příslušného zaměření kurzu. 

Vzor osvědčení o profesní zkoušce, které je výstupním dokumentem rekvalifikačního kurzu a opravňuje Vás k vydání živnostenského oprávnění bez garanta – odpovědného zástupce. 

AKREDITACE A AUTORIZACE