Logo

Profesní zkouška Vizážistka

základní kurz
 • Cena kurzu3.900 Kč
 • Počet účastníkůIndividuální kurz
 • LokaceHradec Králové, Praha
 • Počet termínů2
 • Zobrazit termíny

V našem vzdělávacím centru můžete získat profesní zkoušku VIZÁŽISTKA. Podmínkou není žádný předchozí kurz. Záleží jen na Vás jakým způsobem se na profesní zkoušku připravíte. Profesní zkouška je skládána podle požadavků hodnotících standardů Ministerstva zdravotnictví před autorizovanou osobou.

Kdo se může na profesní zkoušku přihlásit?

Každý, kdo má dostatečné znalosti z oboru v rozsahu hodnotícího standardu NSK, který naleznete na www.národnikvalifikace.cz pod profesní kvalifikací Vizážistka.

Kdy se zkoušky konají?

Zkoušky jsou individuální, ke zkoušce je nezbytné mít modelku.

Doba konání  a rozsah zkoušky

Zkouška trvá 4-6 hodin a je složena z ústní, písemné a praktické části. Osvědčení je vydáno ihned po složení profesní zkoušky a je platné po celé EU.

Další informace na tel. 608 040 015 nebo e-mailu:info@beauty koncept.cz

Cena profesní zkoušky Vizážistka: 3.900 Kč

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ NA ZKOUŠKU:

 • přihlásit se online na této stránce
 • předložit kopii platného občanského průkazu a zdravotního průkazu
 • Zaplatit úhradu za zkoušku autorizované osobě a to nejpozději 1 týden před termínem této zkoušky, informace k platbě budoU zaslány na základě přijaté přihlášky.
 • nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčasnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu autorizovanou osobu o stanovení jiného termínu
 • jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací

Zkouška probíhá před zkušebním komisařem, který je autorizovanou osobou s autorizací pro příslušnou  profesní kvalifikaci. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Termíny

5.6.2024 od 10 hod

 • 3.900 Kč
 • Praha

Individuální

 • 3.900 Kč
 • Hradec Králové