Logo

Profesní zkouška KOSMETIČKA (kosmetolog)

základní kurz
 • Cena kurzu3.900 Kč
 • Počet účastníkůIndividuální kurz
 • LokaceHradec Králové, Praha
 • Počet termínů2
 • Zobrazit termíny

PROFESNÍ ZKOUŠKA KOSMETIČKA  je vstupenkou do profesionálního světa kosmetiky. Podle aktuálně platného zákona nezávisí na tom, jakým způsobem byli znalosti získány (např. kurzem, samostudiem, praxí atd.). Profesní zkouška ověřuje, zda uchazeč má požadované znalosti, můžete se na ni přihlásit i bez předchozího studia v naší škole, ale je nezbytné mít požadované znalosti.

V našem vzdělávacím centru můžete profesní zkoušku KOSMETIČKA složit na konci profesního nebo rekvalifikačního kurzu nebo se na profesní zkoušku můžete přihlásit bez předchozího studia. Podmínkou není žádný předchozí kurz. Záleží jen na Vás jakým způsobem se na profesní zkoušku připravíte. Profesní zkouška je skládána podle požadavků hodnotících standardů Ministerstva zdravotnictví před autorizovanou osobou.

Rozsah znalostí, které je nezbytné mít pro složení profesní zkoušky naleznete na HODNOTÍCÍ STANDARD PRO PROFESNÍ ZKOUŠKU KOSMETIČKA

K čemu Vás složení profesní zkoušky opravňuje?

Profesní zkouška Kosmetička Vás opravňuje k vydání živnostenského oprávnění bez odpovědného zástupce (garanta) ihned po úspěšně složené zkoušce. Profesní zkouška Vás opravňuje k výkonu profese samostatně. Zkouška dokládá Vaše vzdělání v oboru. Nahrazuje výuční list v oboru kosmetiky.

Kdo se může na profesní zkoušku přihlásit?

Každý, kdo má dostatečné znalosti z oboru v rozsahu hodnotícího standardu NSK, který naleznete na www.národnikvalifikace.cz pod profesní kvalifikací Kosmetička.

Např. se tedy může přihlásit studentka, která nesložila maturitu na odborné škole a má požadované znalosti nebo cizí státní příslušník (cizinka), která pracovala v kosmetickém oboru ve své zemi a potřebuje legalizovat vzdělání v České republice nebo Evropské unii

Kdy se zkoušky konají?

Zkoušky jsou individuální, ke zkoušce je nezbytné mít modelku.

Doba konání  a rozsah zkoušky

Zkouška trvá 4-6 hodin a je složena z ústní, písemné a praktické části. Osvědčení je vydáno ihned po složení profesní zkoušky a je platné po celé EU.

Další informace na tel. 608 040 015 nebo e-mailu: info@beautykoncept.cz

Cena profesní zkoušky Kosmetička: 3.900 Kč

Profesní zkouška Kosmetička:

 • osvědčuje znalost vybraného oboru
 • je garantována Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví
 • není nezbytné absolvovat rekvalifikační ani jiný kurz, pokud profesi vykonáváte, zkouška dokládá Vaší odbornou způsobilost vykonávat profesi
 • můžete ihned po absolvování požádat o živnostenský list bez dokládání praxe a vzdělání nebo garanta
 • platí v celé EU

V případě zájmu nabízíme rekvalifikační nebo přípravné konzultační kurzy, https://beautyakademie.cz/kurz/konzultacni-kosmeticke-kurzy-kosmeticka/.  Tyto kurzy však nejsou podmínkou pro přihlášení a složení zkoušky. 

Po úspěšném složení zkoušky Vám bude vydáno Osvědčení o získání profesní kvalifikace s Evropskou platností a státním znakem.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace:

 • je legitimní způsob, jak prokázat praxí získané znalosti a dovednosti
 • umožňuje vykonávat Vaši profesi ve všech zemích EU
 • získat živnostenský list (ruší se nutnost mít garanta)

Osvědčení úplné profesní kvalifikace nahrazuje výuční list, rekvalifikační kurz a praxi. Není nutné mít odborného garanta.

PODMÍNKY SLOŽENÍ ZKOUŠKY:

 • přihlásit se online na této stránce
 • předložit kopii platného občanského průkazu a zdravotního průkazu
 • zaplatit úhradu za zkoušku autorizované osobě a to nejpozději 14 dní před termínem této zkoušky, informace k platbě budou zaslány na základě přijaté přihlášky.
 • nemůže-li se uchazeč ve stanoveném termínu zkoušky zúčasnit ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat s uvedením důvodu autorizovanou osobu o stanovení jiného termínu
 • jestliže se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostaví, posuzuje se jako by u zkoušky neuspěl a již zaplacený poplatek se mu nevrací

Zkouška probíhá před zkušebním komisařem, který je autorizovanou osobou s autorizací pro příslušnou  profesní kvalifikaci. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Termíny

individuální

 • 3.900 Kč
 • Praha

individuální

 • 3.900 Kč
 • Hradec Králové